Wednesday, November 21, 2012

घोचो


 योगेन ढोली
अरु लाई पत्रु समान्,मान्ने हरुको भिड् रैछ
आफु मात्रै सर्बे सर्बा,ठान्ने हरुको भीड् रैछ||

नाता बाद् कृपा बाद्को,क्षणिक पगरी गुथेर
डाडु पन्यु आफु तिरै,तान्ने हरुको भिड् रैछ||

आफु मात्रै सर्बे सर्बा,ठान्ने हरुको भीड् रैछ
डाडु पन्यु आफु तिरै,तान्ने हरुको भीड् रैछ||

No comments:

Post a Comment

सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु