Wednesday, November 21, 2012

एउटा घोचो लेख्ने प्रयास


Laxmi Chemjong
एउटा घोचो लेख्ने प्रयास
देशका नेताले बिगारे देश 

बिरोध मात्रैले नहुने सेश
जनता उठेर मैदान जाउ 

काटेर दलाली नेताका केश
बिरोध मात्रैले नहुने सेश

No comments:

Post a Comment

सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु