Saturday, November 10, 2012

मेरो र सरु जि सवाल जवाफ

 आत्मिय साहित्यिक मित्रमन सामुदायिक रेडियो, रेडियो ध्रुवतारामा गजल बिशेष कार्यक्रम, गजल संगममा सवालजवाफ बिशेष सुनि अमुल्य प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु ।Download गरी सुन्नको लागि तलको Link  मा Click  गरे पछि केवल 5 सेकेण्ड पछि आफै डाउनडोल हुनेछ । 
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

2 comments:

सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु